e-goverment

e-goverment
elektroninė valdžia statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Visuma viešojo administravimo veikloje diegiamų informacinių ir ryšių technologijų, organizacinių šios veiklos pokyčių ir naujų įgūdžių, skirtų viešosioms ir administracinėms paslaugoms, demokratiniams procesams ir viešajai politikai tobulinti. atitikmenys: angl. e-goverment ryšiai: trumpoji forma – e. valdžia šaltinis Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 69-2399)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • goverment — obs. form of government …   Useful english dictionary

  • goverment bodies — Lietuvos Respublikos vyriausybės įstaigos statusas Aprobuotas sritis ūkio plėtra ir ilgalaikė strategija apibrėžtis Departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas atliekančios tarnybos, agentūros, inspekcijos ir kitos įstaigos, kurias Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • goverment security issued on a foreign market — užsienio rinkoje išleidžiamas vyriausybės vertybinis popierius statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Valstybės vardu užsienio rinkoje vyriausybės išleidžiamas vertybinis popierius, kuriuo patvirtinama jo turėtojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • net borrowing of the Goverment of the Republic of Lithuania — Lietuvos Respublikos Vyriausybės grynoji skolinimosi suma statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų ir skolos statistika apibrėžtis Per tam tikrą laikotarpį Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų turtinių įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • general goverment — valdžios sektorius statusas Aprobuotas sritis nacionalinės sąskaitos apibrėžtis Sektorius, apimantis iš privalomųjų mokėjimų finansuojamus institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • an issuer of goverment securities on foreign markets — užsienio rinkose išleidžiamų vyriausybės vertybinių popierių platintojas statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės bankas, su kuriuo Finansų ministerija sudaro užsienio rinkoje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • annual net borrowing of the Goverment of the Republic of Lithuania — metinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės grynoji skolinimosi suma statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų ir skolos statistika apibrėžtis Per biudžetinius metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų turtinių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • monthly net borrowing of the Goverment of the Republic of Lithuania — mėnesinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės grynoji skolinimosi suma statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų ir skolos statistika apibrėžtis Per mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų turtinių įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ДЕПОЗИТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ — GOVERMENT DEPOSITSСредства правительства США и почтово сберегательные депозиты, хранящиеся у легальных (законно признанных) депозитариев. Любой ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ) ДЕПОЗИТАРИЙ, в соответствии с требованиями Секретаря Казначейства …   Энциклопедия банковского дела и финансов

  • theatrocracy — goverment by gathered assemblies of citizens Forms of Government …   Phrontistery dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”